Media Partners

Medya Patnè

}

Radio Caraibes

Radio Caraibes is considered Haiti’s most popular radio station. Its building was destroyed in the 2010 earthquake but Radio Caraibes still broadcast via a “makeshift newsroom set up in a tent in the middle of a street,” according to the Committee to Projects Journalists. We’re proud to be partnering with this intrepid 60-year-old station.


Radio Caraibes se estasyon radyo ki pi popilè nan peyi a. Batiman li emèt la te detwi pandan goudougoudo nan lane 2010 men li kontinye ao fonktyone nan yon sal redaksyon ke yo mete anba yon tant nan mitan lari a selon rapò Komite pou projè jounalis yo. Nou santi nou fyè pou n asosye ak brav estasyon radyo sa ki gen 60 lane.


Stories
Histwa

Le Nouvelliste

Le Nouvelliste is a French-language daily newspaper distributed throughout the country, particularly in the capital and in 18 of Haiti’s major cities.  Le Nouvelliste is the country’s oldest newspaper and current paper of record, considered an influential source of news and information in Haiti.


Le Nouvelliste se you jounal ki pibliye an Fwansè . Li ditribiye nan tout peyi a sitou nan Potoprensak nan 18 gwo vil nan peyi Ayiti . Le Nouvelliste se jounal ki pi ansyen an Ayiti , li rété toujou yon lidè lan domèn enfòmasyon et li konsidere jounal ki pi infliyan an Ayiti.


Stories
Histwa

Community Radio in Haiti

More than 300 radio stations broadcast throughout the country, many based in rural areas and managed by farmers' organizations. We plan to distribute a radio series on inequality in Haiti via major outlets like Radio Caraibes, but also in collaboration with smaller community radio stations.


Genyen plis pase 300 estasyon radyo atravè peyi a; ou jwen anpil nan yo lan zon riral yo ki sou kontwol oganizasyon peyzan yo. Nou espere difize yon seri pwogram sou inegalite sosyal an Ayiti nan Radio Caraibes. Nou panse fè l tèt ansanm ak lot radyo kominotè ki pi piti.

Kolektif 2D

K2D is a collective of some 16 Haitian photographers and photojournalists. Formed in 2014 the organization seeks to market Haitian photographers work overseas as a way to "offer the whole world a view of Haiti that our neighbours see everyday." The group's work has featured in several major international outlets, and in exhibitions in France and Haiti. Many of the photographs at Haiti Uncovered were taken by its members.


CREOLE

Public Radio in the US

Public Radio International’s The World, is heard on more than 300 US public radio stations, reaching more than 2.5 million listeners every week in broadcast alone. We also plan to distribute a one-hour radio special on inequality in Haiti via U.S. public radio stations nationwide.


Estasyon radyo Public Radio International gen yon cho ki rele The World ; cho sa difize nan pase plis 300 pos radyo epi genyen plis ke 2.5 milyon moun kap tande cho sa chak semèn , sèlman nan difizyon an Nou planifye tou pou difize yon pwogram kap dire 60 minit sou tèm inegalite sosyal an Ayiti atravè radyo kominotè nasyonal nan Etazini.


Stories
Histwa

USA Today

USA Today is an award-winning multi-platform US news organization, with one of the biggest circulations in the country, an approximate daily reach of nearly three million readers and more than 24 million downloads on mobile devices.


USA Today se you gwo platfòm jounal nouvèl ki genyen pliziè editè, li distribiye nan tout Etazini . Chak jou genyen plis pase 3 milyon moun ki li USA Today epi genyen pase 24 milyon moun ki konsilte sou entènet .


Stories
Histwa

Euronews

Euronews is a multi-lingual news media service covering the world. This platform strives “to supply factually-correct information in a non-superficial format, driven by a solid uncompromising journalism.


Euronews se yon sèvis nouvèl ki kouvri toupatou nan pliziè lang. Platfòom nouvèl sa fè tout sa li kapab pou bay enfòmasyon yo korèk, jan yo ye sou yon foma pi fon posib. Yo gen deviz konsyans jounalis san konpwomi.


Stories
Histwa

US News and World Report

US News and World Report is an award-winning legacy US news outlet with a monthly audience of over 20 million unique visitors with 120 million page views.US News and World Report is an award-winning legacy US news outlet with a monthly audience of over 20 million unique visitors with 120 million page views.


US News and World Report se yon ansyen sit enfòmasyon ak nouvèl ki koni nan Etazini . Chak mwa, genyen plis ke 20 milyon vizitè ki antre nan sit la. Poutèt sa, sit la genyen plis ke 120 milyon paj li ke yo vizite


Stories
Histwa